Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Google hacking
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Student popíše útoky vedené za pomocí google hackingu, některé vyzkouší. Zjistí jejich trestnost či netrestnost. Navrhne obranu proti těmto útokům.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení