Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Google hacking
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Student popíše útoky vedené za pomocí google hackingu, některé vyzkouší. Zjistí jejich trestnost či netrestnost. Navrhne obranu proti těmto útokům.

There are no limitations of the topic