Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce na téma "internetový marketing a komunikace malého a středního podniku" je návrh, implementace a testování zvoleného druhu nebo nástroje marketingové komunikace na internetu pro konkrétní podnik. Student má možnost konkrétní podnik navrhnout sám podle svých zájmů, zkušeností, studijního a profesního směřování. Teoretická část - internetový marketing a komunikace obecně - marketing zvoleného odvětví nebo oblasti podnikání - zvolený druh nebo nástroj marketingové komunikace na internetu Praktická část - poslání, hodnoty, vize, marketingové a komunikační cíle zvoleného konkrétního podniku - analýza internetového marketingu a komunikace zvoleného podniku - doporučení pro zlepšení internetového marketingu a komunikace zvoleného podniku - plán využití zvoleného druhu nebo nástroje marketingové komunikace na internetu - implementace testovací verze zvoleného řešení marketingové komunikace podniku - vyhodnocení testování, doporučení pro další rozvoj a zobecnění závěrů Výstupy bakalářské práce měly mít využití v dalším studiu, například jako základ pro diplomovou práci, v odborných aktivitách studenta nebo v praxi.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-EM Ekonomika a management
B-EM-POS Podnikání a management v obchodě a službách
B-MK Marketingové komunikace-- neomezeno --
B-EM Ekonomika a managementB-EM-POD Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.