Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Internetový marketing a komunikace malého a středního podniku
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:5
Proposed by:
Summary:
Cílem bakalářské práce na téma "internetový marketing a komunikace malého a středního podniku" je návrh, implementace a testování zvoleného druhu nebo nástroje marketingové komunikace na internetu pro konkrétní podnik. Student má možnost konkrétní podnik navrhnout sám podle svých zájmů, zkušeností, studijního a profesního směřování. Teoretická část - internetový marketing a komunikace obecně - marketing zvoleného odvětví nebo oblasti podnikání - zvolený druh nebo nástroj marketingové komunikace na internetu Praktická část - poslání, hodnoty, vize, marketingové a komunikační cíle zvoleného konkrétního podniku - analýza internetového marketingu a komunikace zvoleného podniku - doporučení pro zlepšení internetového marketingu a komunikace zvoleného podniku - plán využití zvoleného druhu nebo nástroje marketingové komunikace na internetu - implementace testovací verze zvoleného řešení marketingové komunikace podniku - vyhodnocení testování, doporučení pro další rozvoj a zobecnění závěrů Výstupy bakalářské práce měly mít využití v dalším studiu, například jako základ pro diplomovou práci, v odborných aktivitách studenta nebo v praxi.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-EM Business Administration
B-EM-POS Entrepreneurship and Management in Trade and Services
B-MK Marketing communications
-- no restrictions --
B-EM Business Administration
B-EM-POD Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.