Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem diplomové práce na téma „plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy“ je návrh a realizace marketingového výzkumu pro vybranou oblast (segment trhu) a pro konkrétní podnik. Student má možnost konkrétní podnik navrhnout sám podle svých zájmů, zkušeností, studijního a profesního směřování. Na základě vlastního marketingového výzkumu student vytvoří nebo inovuje firemní web včetně optimalizace pro vyhledávače (SEO), marketing a komunikaci na sociálních médiích a online reklamu. Teoretická část - marketingový výzkum - web design a SEO - sociální média - online reklama - webová analytika Praktická část - poslání, hodnoty, vize, marketingové a komunikační cíle zvoleného konkrétního podniku - marketingový výzkum s využitím elektronických zdrojů a dotazníků - analýza internetového marketingu a komunikace zvoleného podniku - návrh nebo inovace firemního webu včetně SEO - návrh nebo inovace marketingu a komunikace firmy na sociálních médiích - vytvoření online reklamní kampaně - implementace testovací verze zvoleného řešení marketingové komunikace podniku - testování, vyhodnocení, doporučení pro další rozvoj a zobecnění závěrů Výstupy diplomové práce měly mít využití v praxi nebo v dalších odborných aktivitách studenta.
Zrušeno: ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-MK Marketingové komunikace
-- neomezeno --
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.