Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
5
Proposed by:
Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Summary:
Cílem diplomové práce na téma „plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy“ je návrh a realizace marketingového výzkumu pro vybranou oblast (segment trhu) a pro konkrétní podnik. Student má možnost konkrétní podnik navrhnout sám podle svých zájmů, zkušeností, studijního a profesního směřování. Na základě vlastního marketingového výzkumu student vytvoří nebo inovuje firemní web včetně optimalizace pro vyhledávače (SEO), marketing a komunikaci na sociálních médiích a online reklamu. Teoretická část - marketingový výzkum - web design a SEO - sociální média - online reklama - webová analytika Praktická část - poslání, hodnoty, vize, marketingové a komunikační cíle zvoleného konkrétního podniku - marketingový výzkum s využitím elektronických zdrojů a dotazníků - analýza internetového marketingu a komunikace zvoleného podniku - návrh nebo inovace firemního webu včetně SEO - návrh nebo inovace marketingu a komunikace firmy na sociálních médiích - vytvoření online reklamní kampaně - implementace testovací verze zvoleného řešení marketingové komunikace podniku - testování, vyhodnocení, doporučení pro další rozvoj a zobecnění závěrů Výstupy diplomové práce měly mít využití v praxi nebo v dalších odborných aktivitách studenta.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-MK Marketing communications
-- no restrictions --
N-EM Business Administration
N-EM-PDM Entrepreneurship

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.