Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol: Mgr. Pavel Kapoun, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem diplomové práce na téma „plánování, analýza a optimalizace online komunikace firmy“ je návrh a realizace marketingového výzkumu pro vybranou oblast (segment trhu) a pro konkrétní podnik. Student má možnost konkrétní podnik navrhnout sám podle svých zájmů, zkušeností, studijního a profesního směřování. Na základě vlastního marketingového výzkumu student vytvoří nebo inovuje firemní web včetně optimalizace pro vyhledávače (SEO), marketing a komunikaci na sociálních médiích a online reklamu. Teoretická část - marketingový výzkum - web design a SEO - sociální média - online reklama - webová analytika Praktická část - poslání, hodnoty, vize, marketingové a komunikační cíle zvoleného konkrétního podniku - marketingový výzkum s využitím elektronických zdrojů a dotazníků - analýza internetového marketingu a komunikace zvoleného podniku - návrh nebo inovace firemního webu včetně SEO - návrh nebo inovace marketingu a komunikace firmy na sociálních médiích - vytvoření online reklamní kampaně - implementace testovací verze zvoleného řešení marketingové komunikace podniku - testování, vyhodnocení, doporučení pro další rozvoj a zobecnění závěrů Výstupy diplomové práce měly mít využití v praxi nebo v dalších odborných aktivitách studenta.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
N-MK Marketingové komunikace-- neobmedzené --
N-EM Ekonomika a management
N-EM-PDM Podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.