Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Řízení o pozůstalosti
State of topic:
approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
College of Entrepreneurship and Law
Supervising department:
Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Řízení o pozůstalosti Rámcová osnova: 1. ÚČEL ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI 2. PRŮBĚH ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI 2.1 Obecná ustanovení 2.1.1 Pravomoc a příslušnost soudu 2.1.2 Soudní komisariát 2.1.3 Účastníci řízení 2.2 Projednání dědictví 2.2.1 Zahájení řízení 2.2.2 Předběžná šetření 2.2.3 Zastavení řízení 2.2.4 Správa pozůstalosti 2.2.5 Vypořádání společného jmění zůstavitele a jeho manžela 2.2.6 Zjišťování dědického práva 2.2.7 Zjišťování rozsahu pozůstalosti 2.2.9 Projednání dědictví 2.2.10 Rozhodnutí o dědictví 2.2.11Opravné prostředky 3. LIKVIDACE POZŮSTALOSTI 3.1 Průběh řízení o likvidaci 3.1.1 Likvidace a její nařízení 3.1.2 Likvidačního správce 3.1.3 Likvidační podstata 3.1.4 Přihlašování pohledávek 3.1.5 Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty 3.1.6 Konec likvidace Literatura: 1. Novotný, P., Novotná, M.,Nový občanský zákoník Dědické právo 2.,aktulizované vydání, vydala GRADA Publishing, a,s 2. Svoboda, J., Klička, O. Dědické právo v praxi, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, 408 s. 3. Šešina, M., Muzikář, L., P. Dědické právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2019, 896 s. 4. Kovářová, D,:Dědické právo podle nového občanskýho zákoníku. Praktická příručka. Praha: Leges, 2015, 288 s. 5. Lavický P., a kolektiv. Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících, Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2015


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
B-PS Legal specialization
B-PS-PVP Law In Business
B-EM Business AdministrationB-EM-API Applied informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.