Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Řízení o pozůstalosti
Stav témy:
schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Mgr. Lenka Janečková
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko:
Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Řízení o pozůstalosti Rámcová osnova: 1. ÚČEL ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI 2. PRŮBĚH ŘÍZENÍ O POZŮSTALOSTI 2.1 Obecná ustanovení 2.1.1 Pravomoc a příslušnost soudu 2.1.2 Soudní komisariát 2.1.3 Účastníci řízení 2.2 Projednání dědictví 2.2.1 Zahájení řízení 2.2.2 Předběžná šetření 2.2.3 Zastavení řízení 2.2.4 Správa pozůstalosti 2.2.5 Vypořádání společného jmění zůstavitele a jeho manžela 2.2.6 Zjišťování dědického práva 2.2.7 Zjišťování rozsahu pozůstalosti 2.2.9 Projednání dědictví 2.2.10 Rozhodnutí o dědictví 2.2.11Opravné prostředky 3. LIKVIDACE POZŮSTALOSTI 3.1 Průběh řízení o likvidaci 3.1.1 Likvidace a její nařízení 3.1.2 Likvidačního správce 3.1.3 Likvidační podstata 3.1.4 Přihlašování pohledávek 3.1.5 Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty 3.1.6 Konec likvidace Literatura: 1. Novotný, P., Novotná, M.,Nový občanský zákoník Dědické právo 2.,aktulizované vydání, vydala GRADA Publishing, a,s 2. Svoboda, J., Klička, O. Dědické právo v praxi, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, 408 s. 3. Šešina, M., Muzikář, L., P. Dědické právo. Praktická příručka. Praha: Leges, 2019, 896 s. 4. Kovářová, D,:Dědické právo podle nového občanskýho zákoníku. Praktická příručka. Praha: Leges, 2015, 288 s. 5. Lavický P., a kolektiv. Zákon o zvláštních řízeních soudních, Zákon o veřejných rejstřících, Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 9. 2015


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-PS Právní specializaceB-PS-PVP Právo v podnikání
B-EM Ekonomika a management
B-EM-API Aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.