Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bezpečnost datových formátů
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Práce se bude věnovat možnostem řízení přístupu, podpisu, kontroly integrity obsahu a dalších bezpečnostních prvků, které jsou dnes možné. Např. formát pdf. Student prostuduje obecně tyto možnosti, poté u vybraných datových formátů tyto prvky vyhodnotí, formáty rozdělí na bezpečné a další. Navrhne možnosti užití.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení