Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bezpečnost datových formátů
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 2
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Práce se bude věnovat možnostem řízení přístupu, podpisu, kontroly integrity obsahu a dalších bezpečnostních prvků, které jsou dnes možné. Např. formát pdf. Student prostuduje obecně tyto možnosti, poté u vybraných datových formátů tyto prvky vyhodnotí, formáty rozdělí na bezpečné a další. Navrhne možnosti užití.

There are no limitations of the topic