Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bezpečnost datových formátů
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
2
Navrhol:
Abstrakt:
Práce se bude věnovat možnostem řízení přístupu, podpisu, kontroly integrity obsahu a dalších bezpečnostních prvků, které jsou dnes možné. Např. formát pdf. Student prostuduje obecně tyto možnosti, poté u vybraných datových formátů tyto prvky vyhodnotí, formáty rozdělí na bezpečné a další. Navrhne možnosti užití.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia