Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bezpečnost datových formátů
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Práce se bude věnovat možnostem řízení přístupu, podpisu, kontroly integrity obsahu a dalších bezpečnostních prvků, které jsou dnes možné. Např. formát pdf. Student prostuduje obecně tyto možnosti, poté u vybraných datových formátů tyto prvky vyhodnotí, formáty rozdělí na bezpečné a další. Navrhne možnosti užití.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia