Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Způsob řešení úpadku formou oddlužení představuje téma, které je z hlediska své celospolečenské významnosti velmi aktuální, neboť neustále stoupá počet lidí, kteří se nacházejí v takzvané dluhové pasti bez výhledu na dosažení splacení svých dluhů. Podstatné změny v procesu oddlužení mohou významně přispět ke snížení zadluženosti populace České republiky a z toho pro celou společnost plynoucích negativních konsekvencí. Cílem diplomové práce bude provedení rozboru právní úpravy řešení úpadku formou oddlužení a obecných principů a pojmů insolvenční řízení, které je upraveno zejména zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-SS Soukromoprávní studia
N-SS-SPS Soukromoprávní studia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.