Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Insolvenční řízení se zaměřením na oddlužení fyzických osob
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Summary: Způsob řešení úpadku formou oddlužení představuje téma, které je z hlediska své celospolečenské významnosti velmi aktuální, neboť neustále stoupá počet lidí, kteří se nacházejí v takzvané dluhové pasti bez výhledu na dosažení splacení svých dluhů. Podstatné změny v procesu oddlužení mohou významně přispět ke snížení zadluženosti populace České republiky a z toho pro celou společnost plynoucích negativních konsekvencí. Cílem diplomové práce bude provedení rozboru právní úpravy řešení úpadku formou oddlužení a obecných principů a pojmů insolvenční řízení, které je upraveno zejména zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
N-SS Private LawN-SS-SPS Private Law

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.