Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Jan Skipala - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Adam Fireš

K tématu nejsou zadaná žádná omezení