Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Obchodní jednání, management a marketing v různých zemích (dle dohody)
Stav témy:
schválené (Mgr. Jan Skipala - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Adam Fireš
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra cizích jazyků - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Adam Fireš

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia