Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Podnikání Start-UPu - meze spolupráce nezávislých podnikatelů s ohledem na občansko-právní a pracovně-právní úpravu
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Michal Černý, Ph.D.
Fakulta: Vysoká škola podnikání a práva, a.s.
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Mgr. Michal Černý, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zaměřuje na zahájení podnikání a počátky výkonu podnikatelské činnosti, ať již podnikatele - fyzické osoby, - nebo obchodní korporace. V práci bude provedena analýza právních předpisů regulujících meze soustavné spolupráce podnikatelských subjektů a rovněž regulujících pracovně-právní vztahy (vč. povinností uložených zaměstnavatelům veřejnoprávními předpisy), a to např. s ohledem na vybraný (modelový) předmět podnikání. Práce může obsahovat také modelové srovnání různých modelů spolupráce (vč. ekonomických souvislostí).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramOdbor
B-PS Právní specializaceB-PS-PVS Právo ve veřejné správě
B-PS Právní specializaceB-PS-PVP Právo v podnikání

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
VŠPPZPF124C Živnostenské právo a další formy regulace podnikání