Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Globalizace a světová ekonomika
Stav tématu: schváleno (Ing. Mgr. Petra Ležáková - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Adam Fireš
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Adam Fireš

K tématu nejsou zadaná žádná omezení