Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Globalizace a světová ekonomika
Stav témy: schválené (Ing. Mgr. Petra Ležáková - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Adam Fireš
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra cizích jazyků - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Adam Fireš

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia