Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Malware současná situace
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Cílem práce je zmapovat současnou situaci v oblasti malwaru. Upozornit na současné trendy v této oblasti. Identifkovat největší hrozby. Otestovat vhodný SW. Vyvodit závěry pro uživatele.

There are no limitations of the topic