Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Malware současná situace
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem práce je zmapovat současnou situaci v oblasti malwaru. Upozornit na současné trendy v této oblasti. Identifkovat největší hrozby. Otestovat vhodný SW. Vyvodit závěry pro uživatele.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia