Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Nekalá soutěž, podstata právní úpravy, skutkové podstaty
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení