Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Obchodní závod jako předmět právních vztahů
Stav tématu: schváleno (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra práva (VŠPP)
Max. počet studentů:2
Navrhl:

K tématu nejsou zadaná žádná omezení