Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Student porovná příslušné části starého trestnho zákona a nového trestního zákoníku z hlediska postihování hospodářské kriminalty související s IT. Porovná dřívější a současné možnosti ve vyšetřování této kriminality a vyhodnotí současný stav.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení