Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Student porovná příslušné části starého trestnho zákona a nového trestního zákoníku z hlediska postihování hospodářské kriminalty související s IT. Porovná dřívější a současné možnosti ve vyšetřování této kriminality a vyhodnotí současný stav.

There are no limitations of the topic