Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Student porovná příslušné části starého trestnho zákona a nového trestního zákoníku z hlediska postihování hospodářské kriminalty související s IT. Porovná dřívější a současné možnosti ve vyšetřování této kriminality a vyhodnotí současný stav.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia