Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
IT a hospodářská kriminalita z pohledu nového trestního zákoníku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Student porovná příslušné části starého trestnho zákona a nového trestního zákoníku z hlediska postihování hospodářské kriminalty související s IT. Porovná dřívější a současné možnosti ve vyšetřování této kriminality a vyhodnotí současný stav.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia