Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Ústavní orgány moci zákonodárné (se zřetelem na postavení druhé komory)
State of topic: approved (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: College of Entrepreneurship and Law
Supervising department: Katedra práva - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
JUDr. Milan Eberle
Summary:
Práce podává charakteristiku ústavních orgánů moci zákonodárné se zaměřením na druhou komoru. Věnuje se základům dvoukomorových parlamentů a dále se zabývá historií, fungováním a pravomocemi současného Senátu Parlamentu ČR, včetně návrhů na úpravu postavení Senátu v ústavním systému. Závěrem se práce snaží odpovědět na otázky: Jakou má Senát roli v ústavním systému ČR, zda a jaký je jeho význam v otázce kvality legislativního procesu a tvorby práva a jaká je jeho úloha v dohledu nad ústavností přijímaných zákonů a dodržování stability politického systému.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
B-PS Legal specialization
B-PS-PVS Law In Administration

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.