Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Instalace OS z USB
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je 1) Vytvoření image disku z nainstalovaného stroje 2) Vytvoření bootovacího USB disku, ze kterého je poté možné opětovná automatická instalace OS na stroje stejné konfigurace

K tématu nejsou zadaná žádná omezení