Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Instalace OS z USB
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Summary: Cílem práce je 1) Vytvoření image disku z nainstalovaného stroje 2) Vytvoření bootovacího USB disku, ze kterého je poté možné opětovná automatická instalace OS na stroje stejné konfigurace

There are no limitations of the topic