Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Instalace OS z USB
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Vladimír Janíček, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je 1) Vytvoření image disku z nainstalovaného stroje 2) Vytvoření bootovacího USB disku, ze kterého je poté možné opětovná automatická instalace OS na stroje stejné konfigurace

There are no limitations of the topic