Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zásoby jako klíčový aspekt obchodní firmy
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
5
Proposed by: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je provést logistickou analýzy řízení zásob ve vybrané obchodní nebo výrobní společnosti. Posoudit současnou strukturu, variabilitu spotřeby a využívané pojistné hladiny zásob. Pro klíčové položky zásob pak navrhnout optimální systém řízení.

There are no limitations of the topic