Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Úloha soudů v právním státě
Stav témy: schválené (JUDr. David Šmíd, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia