Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Pozn.- je možné po dohodě i vlastní téma z daných oblastí, podle zájmu studenta
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Jan Skipala - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra cizích jazyků (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Adam Fireš

K tématu nejsou zadaná žádná omezení