Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt: Analýza konkrétního druhu rodinného podnikání v oblasti logistických služeb. Rozbor vývoje firmy, tržního potenciálu, rizikových faktorů a možností dalšího rozvoje.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení