Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Analýza konkrétního druhu rodinného podnikání v oblasti logistických služeb. Rozbor vývoje firmy, tržního potenciálu, rizikových faktorů a možností dalšího rozvoje.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení