Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 5
Navrhol: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Analýza konkrétního druhu rodinného podnikání v oblasti logistických služeb. Rozbor vývoje firmy, tržního potenciálu, rizikových faktorů a možností dalšího rozvoje.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia