Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Rodinné podnikání v oblasti logistických služeb
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:5
Navrhol:
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt:
Analýza konkrétního druhu rodinného podnikání v oblasti logistických služeb. Rozbor vývoje firmy, tržního potenciálu, rizikových faktorů a možností dalšího rozvoje.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia