Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Modelování business procesů
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Josef Myslín
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Abstrakt: Cílem této práce je - analyzovat workflow modelování business procesů - analyzovat možné metodologie modelování - analyzovat možné nástroje modelování - vytvořit text bakalářské práce, který by mohl sloužit jako úvodní text pro studenty zabývající se modelováním business procesů - vytvořit pro tento text ilustrativní množinu příkladů v konkrétním softwarovém produktu

K tématu nejsou zadaná žádná omezení