Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelování business procesů
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Josef Myslín
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 3
Proposed by: Ing. Josef Myslín
Summary: Cílem této práce je - analyzovat workflow modelování business procesů - analyzovat možné metodologie modelování - analyzovat možné nástroje modelování - vytvořit text bakalářské práce, který by mohl sloužit jako úvodní text pro studenty zabývající se modelováním business procesů - vytvořit pro tento text ilustrativní množinu příkladů v konkrétním softwarovém produktu

There are no limitations of the topic