Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Modelování business procesů
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
3
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem této práce je - analyzovat workflow modelování business procesů - analyzovat možné metodologie modelování - analyzovat možné nástroje modelování - vytvořit text bakalářské práce, který by mohl sloužit jako úvodní text pro studenty zabývající se modelováním business procesů - vytvořit pro tento text ilustrativní množinu příkladů v konkrétním softwarovém produktu

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia