Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
4
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt:
Téma z bezpečnosti dle zájmu, praxe a volby studenta, nejlépe odpovídající jeho práci. Téma bude upřesněno, tak aby nebyl při práci porušen Trestní zákoník.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení