Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:
4
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary:
Téma z bezpečnosti dle zájmu, praxe a volby studenta, nejlépe odpovídající jeho práci. Téma bude upřesněno, tak aby nebyl při práci porušen Trestní zákoník.

There are no limitations of the topic