Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 4
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Téma z bezpečnosti dle zájmu, praxe a volby studenta, nejlépe odpovídající jeho práci. Téma bude upřesněno, tak aby nebyl při práci porušen Trestní zákoník.

There are no limitations of the topic