Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Volitelné téma z oblasti bezpečnosti pouze pro motivovné zájemce
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:4
Navrhol:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Téma z bezpečnosti dle zájmu, praxe a volby studenta, nejlépe odpovídající jeho práci. Téma bude upřesněno, tak aby nebyl při práci porušen Trestní zákoník.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia