Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Josef Myslín
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat současný stav v oblasti využití IT pro požární sport. Je potřeba analyzovat dostupný SW a další ICT technologie využívané v současné době v této oblasti, zejména pak SW platformy existujících hasičských lig, ale také produkty pro jednotlivé soutěže. V praktické části je pak třeba navrhnout zlepšení, a to jak dílčí, tak systémová.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení