Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Josef Myslín
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat současný stav v oblasti využití IT pro požární sport. Je potřeba analyzovat dostupný SW a další ICT technologie využívané v současné době v této oblasti, zejména pak SW platformy existujících hasičských lig, ale také produkty pro jednotlivé soutěže. V praktické části je pak třeba navrhnout zlepšení, a to jak dílčí, tak systémová.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení