Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využití IT pro soutěže v požárním sportu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Josef Myslín
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat současný stav v oblasti využití IT pro požární sport. Je potřeba analyzovat dostupný SW a další ICT technologie využívané v současné době v této oblasti, zejména pak SW platformy existujících hasičských lig, ale také produkty pro jednotlivé soutěže. V praktické části je pak třeba navrhnout zlepšení, a to jak dílčí, tak systémová.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia