Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je popsat možnosti bezpčnostních opatření ve formátu pdf a poté navrhnout jejich užití v praxi

K tématu nejsou zadaná žádná omezení