Přehled vypsaných témat - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je popsat možnosti bezpčnostních opatření ve formátu pdf a poté navrhnout jejich užití v praxi

K tématu nejsou zadaná žádná omezení