Summary of topics offered - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Cílem práce je popsat možnosti bezpčnostních opatření ve formátu pdf a poté navrhnout jejich užití v praxi

There are no limitations of the topic