Summary of topics offered - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:1
Proposed by:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary:
Cílem práce je popsat možnosti bezpčnostních opatření ve formátu pdf a poté navrhnout jejich užití v praxi

There are no limitations of the topic