Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je popsat možnosti bezpčnostních opatření ve formátu pdf a poté navrhnout jejich užití v praxi

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia