Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti podpisu a dalších bezpečnostních opatření v pdf
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je popsat možnosti bezpčnostních opatření ve formátu pdf a poté navrhnout jejich užití v praxi

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia