Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Optimalizace dopravy obchodní organizace
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat současný systém dopravy ve vybrané společnosti. Na základě exaktní analýzy vyhodnotit současný stav a navrhnout doporučení vedoucí k optimalizaci daného řešení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení