Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
5
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat současný systém dopravy ve vybrané společnosti. Na základě exaktní analýzy vyhodnotit současný stav a navrhnout doporučení vedoucí k optimalizaci daného řešení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení