Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Optimalizace dopravy obchodní organizace
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat současný systém dopravy ve vybrané společnosti. Na základě exaktní analýzy vyhodnotit současný stav a navrhnout doporučení vedoucí k optimalizaci daného řešení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia