Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Optimalizace dopravy obchodní organizace
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 5
Navrhol: prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je analyzovat současný systém dopravy ve vybrané společnosti. Na základě exaktní analýzy vyhodnotit současný stav a navrhnout doporučení vedoucí k optimalizaci daného řešení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia