Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je zjistit, jaké problémy přinášejí zejména IT oddělením pracovníci zavislí na on line hrách. Tento jev je u IT pracovníků poměrně častý a přináší to určité problémy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení