Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Cílem práce je zjistit, jaké problémy přinášejí zejména IT oddělením pracovníci zavislí na on line hrách. Tento jev je u IT pracovníků poměrně častý a přináší to určité problémy.

There are no limitations of the topic