Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Závislost dopělých na IT hrách, problémy v IT provozy z toho vyplývající
State of topic:
approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce je zjistit, jaké problémy přinášejí zejména IT oddělením pracovníci zavislí na on line hrách. Tento jev je u IT pracovníků poměrně častý a přináší to určité problémy.

There are no limitations of the topic